Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

24 februari 2020 - Inbraakpreventie
Home » Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

Een BORG certificaat is een certificaat dat door verzekeraars erkend is. Het certificaat toont aan dat uw woning of bedrijf aan alle voorschriften voldoet. Er bestaan 4 verschillende soorten klassen waarin uw verzekerde goederen kunnen vallen. Bij het ontwerpen en onderhouden van beveiligingsconcepten passen BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven de VRKI toe.  

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico bij bedrijven en woningen te bepalen. Het is van belang dit inbraakrisico bepalen, om op deze manier te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om het risico te beperken. 

Waarde van goederen

Bij deze Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) hoort ook een lijst met aantrekkelijke goederen. Deze lijst bestaat uit verschillende goederen (zoals bijvoorbeeld aanhangwagens, tabakswaren, zonnepanelen etc.). Bij elk van deze goederen staat aangegeven in welke mate deze aantrekkelijk zijn voor criminelen (laag, middel, hoog of zeer hoog).

Bepalen van de Inbraakrisicoklasse

Wanneer de goederen in een bedrijf verschillende waarde en dus attractiviteit hebben, dan wordt uitgegaan van de hoogste attractiviteit. De inbraakrisicoklasse van een bedrijf wordt bepaald door de aantrekkelijkheid en de waarde van de goederen samen.

VRKI kan verschillende beveiligingsmaatregelen voorstellen voor een bedrijf. Welk type beveiligingsmaatregelen en de zwaarte van de maatregelen hangt af van de risicoklasse.

DETEC: BORG gecertificeerd

Voor de beveiliging van uw bedrijf of pand is specialistische kennis en bekwaamheid nodig. Het is daarom van belang dat uw gebruik maakt van een beveiligingsbedrijf met een BORG-certifcaat.

BORG-gecertificeerde bedrijven passen de VRKI toe, adviseren over inbraakbeveiliging en het installeren en onderhouden van beveiligingssystemen. Ook worden zij onafhankelijk gecontroleerd op de bedrijfsprocessen en deskundigheid van personeel. DETEC beschikt al jaren over een BORG-certificering en wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. 

Verzekeraars

Voor verzekeraars is de VRKI ook een belangrijk instrument om de hoogte van een premie en inbraakverzekering te bepalen. De VRKI wordt dan ook gestimuleerd door het Verbond van Verzekeraars.

Gratis advies

Wilt u weten of camerabeveiliging een goede oplossing kan zijn voor uw situatie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gratis advies.