Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Garantie en kwaliteit

Bedrijven en consumenten stellen hoge eisen aan technische producten en oplossingen.
DETEC Zeeland Beveiliging bv is lid van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

De UNETO-VNI stelt op haar beurt hoge eisen aan het vakmanschap en daarmee aan de kwaliteit van de bedrijven die lid zijn of willen worden.
Via regelgeving, normalisatie en certificering sturen zij op technische eisen aan installatieconcepten, producten en diensten.

In de installatiebranche worden eenduidige leveringsvoorwaarden gehanteerd.
Deze worden omschreven in de ALIB(Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven) en AVIC(Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten).

DETEC Zeeland Beveiliging bv hanteert deze voorwaarden.

Download hier de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB)
Download de ALIB-voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)”
Download de AVIC-voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Signaleringsysteem (AVCS)
Download de AVCS voorwaarden

Download hier de Algemene Onderhouds- en Servicevoorwaarden Signaleringssystemen
Download de AOSS-voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden Meldkamer Devision
Download de Devision-voorwaarden